]]>

Sevkiyat ve Teslimat

 

Ürün, Müşteri`nin teslimini talep etmiş olduğu adresine belirttiği kargo şirketi aracılığı ile teslim edilecektir.

 

Teslimat masrafları Müşteri’ye aittir. Asistbuy.com, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Asistbuy’a aittir. Teslim anında MÜŞTERI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi ASISTBUY, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, MÜŞTERI`nin ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Asistbuy’a iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de MÜŞTERI’ye aittir.

 

Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin ASISTBUY`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. ASISTBUY, ürünü siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.ASISTBUY, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu MÜŞTERI`ye bildirmekle yükümlüdür.

 

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının ASISTBUY`ye ulaştırılmış olması ve bedelinin MÜŞTERI’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ASISTBUY ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.